Васил Левски 1 а

"Да се знае, да се помни, че България  е  жива "Поклон, Апостоле! 1 а клас