ВАЖНО - РОДИТЕЛСКА VII клас- 12.06.2019 г., сряда от18:00 часа

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 12.06.2019 г., сряда от18:00 часа ще се проведе родителска среща за родителите на седмокласниците.

Място на провеждане на срещата - киносалон, 23 СУ

Дневен ред:

  • Запознаване с предстоящи стъпки от графика на дейности по приемането на учениците съгласно Наредба № 10/01.09.2016г.след завършено основно образование.
  • Приключване на учебната година.
  • Свидетелство за основно образование.