ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Уважаеми Родители,

Резултатите на всяко дете от проведения Тест за училищна готовност, могат да бъдат видяни и обсъдени със съответния психолог провел теста, в индивидуална среща с родителите на детето.

За целта родителите могат да се свържат с училищния координатор на подкрепата за личностно развитие, за да уточнят време за среща:

Телефон: 0889 441745, Анет Маринова

Email: anet.marinova@gmail.com

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 01.07.2021 година от 18:00 часа.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

УР 23.СУ