Онлайн обучение по Предприемачество

В дни на социална изолация и дистанционно обучение, ученици на профил Предприемачество и бизнес развиват своя бизнес модел. Подкрепете ги на тяхната страница. Purpura и тук