Великденски поставки за яйца

Учениците от ЦДО 1.3 изработиха собственоръчно поставки за своите великденски яйца.