ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - 8-11 КЛАС- месец септември

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте с графика за поправителни изпити (втора поправителна сесия - месец септември) за ученици от 8 до 11 клас- дневна форма на обучение.

Изпитите по чужд език се състоят от две части- писмена и устна. Изпитът по ФВС е практически.

  • Математика - 07.09.2018г. -  (петък)
  • Английски език; Френски език; Немски език - 10.09.2018г. (понеделник)
  • Български език и литература; История и цивилизация; ФВС - 12.09.2018г.(сряда)

Консултации по предмети:

ПРЕДМЕТ ДАТА
Български език и литература от 03.09.2018
Английски език от 27.08.2018
Френски език от 03.09.2018
Математика от 03.09.2018
История и цивилизация от 10.09.2018