Втора поправителна сесия за ученици 6-10 клас

Уважаеми родители и ученици,

Запознайте с графика за втора поправителна сесия - за ученици от 6-10 клас.

Изпитите се провеждат в каб. 208. Изпитът по чужд език се състои от две части- писмена и устна.

ПРЕДМЕТ ДАТА/ ден час Явява/т/ се:
Италиански език 11.09./ сряда 09:00 А.Г.; Р.Т.
Етика и право 11.09./ сряда 09:00 Д.Б.
АЕ 11.09./ сряда 09:00 К.М.
Математика 11.09./ сряда 09:00 В.С.; М.С.