ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС- 2017/2018 година