Walk The Global Walk

Учениците от 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри”, заедно с ръководителите Александра Апостолова и Поля Кацарска, участваха в провеждането на Първи Глобален марш в подкрепа на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Маршът е насочен към Глобална цел номер 13 на проекта “Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие” (Walk The Global Walk), която е свързана с укрепване на устойчивостта и способността за адаптиране към авързаните с климата опасности, природни бедствия и климатични промени във всички страни.