За първи клас

 

Уважаеми родители,

В тази секция можете да намерите информация за кандидатстване, класиране и прием на ученици от първи клас за учебната 2018/2019 година.

Информацията е подредена хронологично по реда на нейното постъпване.

Успех!

 13.06.2018

Свободни места за трето класиране

  • Общообразователна паралелка - 4

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране