ЗА родители на ученици 11-15 години

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете с писмо на РУО- София- град

Изх. № РУО1 – 31984/04.10.23г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. № РУО 1-31878/03.10.2023 г. от Столична община, във връзка с безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители. Моля информацията да бъде публикувана  на сайта на училището.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД