За родителите на ученици от ПЕТИ клас

Уважаеми родители на ученици от ПЕТИ клас за учебната 2020/ 2021 година,

Във връзка с "Насоки за работа на с-мата на училищното образование през учебната 2020/ 2021 година в условията на COVID-19" през тази учебна година няма да се провежда целодневно обучение за учениците от пети клас.

От УР