Забавна математика

На 12. юни се проведе заключителното  занятие по "Забавна математика" в 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри". Учениците от 4.б и 4.в клас - иновативни паралелки, решаваха логически задачи, подходиха творчески в конструирането с геометрични фигури с така любимия "танграм", проявиха съобразителност при групиране на числата, за да получат еднакъв сбор. Забавните задачи бяха подготвени от техните ръководители - г-жа Илиева и г-жа Иванова. 

Учениците вече знаят -  математиката е навсякъде около нас!