Замърсен въздух

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. Ви уведомявам за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на  на 09.01.2019 г., в часовете 10:00 – 12:00 ч. 

23 СУ