Записване на приетите ученици в VIII клас на първи етап на класиране

Уважаеми родители и ученици,

 

 ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 Очакваме с нетърпение Вашите деца!

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

13.07.2022 г. - от 08:00 до 18:00 часа

 

14.07.2022 г. - от 08:00 до 18:00 часа

 

15.07.2022 г. - от 08:00 до 18:00 часа 

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование.