ЗАПОЗНАВАНЕ с изпитните работи от ДЗИ

Уважаеми ученици,

 

23. СУ обявява график за запознаване с изпитните си работи от ДЗИ, както следва:

12.06.23г.- понеделник- 09:00- 11:00.

14.06.23г.- сряда- 09:00- 11:00 и 15:00- 17:00

15.06.23г.- четвъртък- 09:00- 11:00.

За контакт- Елена Драганова- 0882003705

 

от УР