Здравно осигуряване на завършващите СРЕДНО образование

Уважаеми ученици, завършващи 12 клас и техни родители,

 

Моля да се запознаете с писмото на НАП (Национална агенция по приходите) от прикачения файл, свързано с Вашето здравно осигуряване от м. Юли.23г. 

 

Линк и към видеоматериал: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

 

23. СУ Ви осигурява здравно (с изключение на подалите декларация за осигуряване от работно място) до м. Юни.23г. включително.