Здравноосигурителни задължения на зрелостниците

Съвместни действия за превенция на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения при завършващите средно образование ученици.

След завършване на училище плащаме сами здравните си осигуровки до момента на започване на работа или на университет

ЗА ДА СИ ПЛАТИТЕ ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ САМИ СЛЕДВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЯТА!

 

  1. Приложение 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение 2 – материали за социалните мрежи
  3. Приложение 3 – визия вариант 1
  4. Приложение 4 – визия вариант 2
  5. Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view