Зелена класна стая

2.г клас- посадихме си семена от червен Явор и бук