"Зимно момиче"

Въодушевени от сезона, учениците създадоха момиче, изваяно от красотата на зимата.


(ЦДО 2.3)