Графици- изпити- приравнителни и ученици в СФО

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете от прикачените файлове с графиците за следните видове изпити:

 

  1. Приравнителни изпити за ученици от 9б, 11б, 12а.
  2. За определяне на годишна оценка за ученици от 12 кл. в СФО.

 

От УР