КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19а на COVID-19

 

 

 

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Моля да се запознаете с писмо на  д-р Ваня Кастрева - Началник на РУО - София-град

 1. Въпроси и отговори

 2. Материали за родителите

 3. Какво да знаят родителите

 4. Алгоритъм за действие

 5. Месечна целева помощ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,      

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-309/17.09.2020 г., вх. № РУО1-24891/17.09.2020 г., и писмо на министъра на труда и социалната политика, приложено Ви изпращам информация за финансовата подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД