Областен кръг на олимпиада по история и цивилизации- ШЕСТИ клас- 23 СУ- училище- домакин

Уважаеми родители и ученици,

 

На 28.02.21г. /неделя/ в 23 СУ (училище- домакин) се провежда областен кръг на олимпиадата по история и цивилизации за класирани ученици от ШЕСТИ клас.

 

Учениците се явяват в 08:30ч. с ученическа лична карта.

Начало на олимпиадата- 09:00ч.

Времетраене- ДВА часа.

 

Квесторите се явяват в 07:45ч. в киносалона на 23 СУ, влизайки от Вход №1.

 

Разпределение на учениците по кабинети в зависимост от първите букви на имената им и влизащи от:

ВХОД №1

301- А

302- А и Б

303- Б и В

304- В; Г и Д

305- Д и Е

306- Е и И

 

ВХОД №2

308- И; Й и К

309- К и М

310- М

205- М и Н

206- Н; П и Р

208- Р и С

209- С; Т; Ю и Я

 

Успех на учениците!

от Училищно ръководство на 23 СУ