Организация на учебния процес от 17.05.21г. до 28.05.21г.

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Във връзка със заповед № РД -09- 1028/ 29.04.21г. на МОН от 17.05.21г./понеделник/ е присъствено обучение за учениците от 1, 234, 6, 7, 8, 10 и 11 клас с програма по Вариант Б.

Учениците от 5 и 9 клас са в ОРЕС.

Запознайте се със заповед на директора от прикачения файл за организацията на учебния процес за периода 17-28.05.21г.

Обърнете внимание на дневния режим- има промяна в междучасията на първа смяна за учениците 5-11 клас!!!

 Начало на учебния ден за:

1 и 2 клас- 08:30ч.

3 и 4 клас- 08:00ч.

5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 клас- 08:00ч.

 

Линк към седмичната програма е поставен - ТУК

 

УР 23.СУ

 

При въпроси:

Иванка Вълкова- 0882003732

Красимира Йончева- 0882003704

Елена Драганова- 0882003705