Правила за стипендии

Правила за стипендии 2023 година

Уважаеми родители, класни ръководители и ученици,

Моля да се запознаете с Правила за стипендии за 2023 година от прикачения файл.

Правилата са разработени въз основа на Постановление №328 на МС за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование.

От УР