Прием в първи клас 2021-2022

 

 

 

Уважаеми родители и ученици,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23 ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

Училищен план - прием за 2021/2022 учебна година

 • 2 общообразователни паралелки - 44 ученици
 • 1 хореографска паралелка - 22 ученици

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип. 
 • Целодневна организация на учебния процес.
 • Самостоятелен физкултурен салон.
 • Просторна хореографска зала.
 • Осигурено медицинско обслужване.
 • Богат библиотечен фонд.
 • Стол и бюфет - безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко".
 • Извънкласни дейности - шахмат, футбол, народни танци, таекуон-до, латино танци, художествена гимнастика, фехтовка, английски език.
 • Разнообразни занимания по интереси.
 • Уча.се - е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас.
 • Енвижън (Един компютър-много мишки) -Енвижън е софтуерна система, създадена да разнообрази работата на  учителите и учениците в учебния процес. Работи се с един компютър, а учениците дистанционно, с помощта на мишки, решават задачи, усвояват знания по БЕЛ, човекът и обществото, околен сват, човекът и природата. Децата са активни участници в учебния процес и след всеки урок те могат да разберат какви са техните постижения.
 • Програмируеми пчелички Bee-Bot -  

  Атрактивни и иновативни пчеличките често гостуват в часовете на учениците в начален етап. С тяхна помощ децата с лекота усвояват новите знания, като търсят решение на задачите и чрез програмиране на ходове с пчеличката достигат до верния отговор.

 • Иновации - 

   

   часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните дисциплини, с помощта на мобилни приложения-посоки на света, граници, прородни обекти и явления, растения, състояния на водата.
 • Електронен дневник - дигитална платформа Shkolo.bg.
 • Работа по проекти, финансирани от Национални програми

 

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

 

Важно: за прием в  ИНОВАТИВНИТЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ паралелки се кандидатства чрез системата.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално,  в 23.СУ е създадена организация за помощ при попълване на кандидатурите им.

Важно: приемът в  иновативната паралелка с изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ се организира и извършва от директора на 23.СУ, съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Заявления (в прикачения файл) за прием в първи клас – хореографска паралелка се приемат :

 • на място в училище - 08:30 часа до 17:00 часа - КАНЦЕЛАРИЯ;

 

 • по електронен път - su_23_1klas@abv.bg - заявлението се попълва, разпечатва, подписва, сканира и се изпраща на електронната поща. 

 Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа

 

 Kандидатстванеот 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. вкл.

 

За въпроси - Иванка Вълкова - ЗДУД, тел. 0889496005

 

ВИДЕО  - запознаване с процеса на въвеждане на данни

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО

Кандидатстването за първи клас и класирането ще се извършва онлайн на адрес:https://kg.sofia.bg/ 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

ПРИЛЕЖАЩИ ТЕРИТОРИИ 23.СУ

ГРАНИЧНИТЕ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА 23.СУ СА РАЙОНИТЕ НА 31. СУЧЕМ, 109. ОУ, 112. ОУ-район "Оборище", 129. ОУ-район "Оборище", 44. СУ-район "Подуяне", 49. ОУ-район "Подуяне", 143. ОУ-район "Подуяне"