Ръководство и администрация

 

Нина Чанева - Директор

Завършва Шуменския университет през 1986 година с придобита професионална квалификация- учител по математика.

От 1989 година е учител по математика и информатика в 23 СУ- базов учител на СУ по математика.

От 1998 година, след спечелен конкурс, става директор на училището.

От 1998 година е член на СРСНПБ (Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България) и председател на Столичната организация на СРСНПБ.

Има спечелени отличия - "Директор на годината" през 2004 г.

Oт 2006 г. носител на почетно отличие "Неофит Рилски".  /виж прикачения файл по-долу/

От 2013 година е общински съветник в Столична община.

 

Красимира Йончева – заместник - директор по учебната дейност

Завършва Химическия факултет на Софийски университет през 1991 година с придобити равностойни професионални квалиификации- учител по химия, учител по физика.

Има придобита V ПКС от 1998 година.

От 1996 до 1999 е учител по химия в 23 СУ.

От 2001 година е назначена за ЗД по УД.

Преподава химия на италиански език на паралелките "Чуждоезиков" с италиански език.

Владее руски език и химия на италиански език.

 

Елена Драганова - заместник - директор по учебната дейност

Завършва Факултета по математика и информатик на Софийски университет през 1992 година с придобита професионална квалификация- учител по математика и информатика.

От 1992 до 1993 работи в училище за глухи деца като учител по математика.

От 1995 до 2001 година е учител по математика, информатика, информационни технологии - базов учител на СУ по математика и ИТ.

От 2001 година е назначена за ЗД по УД.

 

Иванка Вълкова - заместник - директор по учебната дейност

Завършва Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград през 1996 г. с придобити професионални квалификации техника и технологии и информационни технологии и информатика.

Има придобита IV ПКС от 2010 г.

От 2014 г. е назначена за ЗД по УД.

 

Албена Тодоринова – заместник - директор административно- стопанска дейност

Завършва УНСС през 1995 година специалност "Икономика и организация на труда".

От 2013 година е назначена за ПД по АСД.

 

 

Прикачени файлове: