РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС /13.02.2021 г./

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ООС /13.02.2021 Г. /

НА НЕДОПУСНАТИТЕ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ.

 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ –резултати на учениците, недопуснати от областната комисия

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ – резултати на учениците, недопуснати до национален кръг

 

Писмените работи, които не са били предложени на националната комисия ще могат да се гледат от родител на 12.03.2021 г. /петък/, в 23.СУ,  от 8:30 до 11:00 часа.

 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛТАТИ НА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ