РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

информираме Ви за  предстоящи  родителски срещи, както следва:

за класовете от I до VII - 15.04.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 часа;

за класовете от VIII до  XII - 20.04.2021 г. /вторник/ от 18:00 часа.

Родителските срещи ще се провеждат online във виртуалните стаи на съответните паралелки. Родителите използват акаунтите на учениците. 

Дневен ред на срещите:

  1. резултати от приключването на I учебен срок;
  2. спазване на Правилника за дейността на училището за работа в електронна среда;
  3. консултации с учители, преподаващи в паралелката.

 

УР 23.СУ