След седми клас

 

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 

1.  Паралелка- профил „Чужди езици“ – Италиански език /интензивно изучаване/

 

2. Паралелка- профил „Предприемачески“ – Английски език /разширено изучаване/

 

3Паралелка- профил „Икономическо развитие“ – Английски език /разширено изучаване/

Във всяка от паралелките се приемат по 26 ученици

 

 

Паралелка - профил

Чужд език

Начин на изучаване на ЧЕ

Профилиращи предмети

Балообразуване

1.

Чужди езици

Италиански

интензивно

ИтЕ, АЕ

от НВО (3 * БЕЛ + 1 * МАТ)

+

от VІІкл. (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)

2.

Предприемачески

Английски

разширено

Предприемачество, ИТ

от НВО (2 * БЕЛ + 2 * МАТ)

+

от VІІкл. (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)

3.

Икономическо развитие

Английски

разширено

ГИ, ИТ

от НВО (2 * БЕЛ + 2 * МАТ)

+

от VІІкл. (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СУ!

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

14.07.2021 - 16.07.2021 - от 08:00 до 18:00 часа