След седми клас

СВОБОДНИ  МЕСТА:

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ- с ИтЕ (ИИЧЕ)- 2

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ- с АЕ (РИЧЕ)- 3

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ- с АЕ (РИЧЕ)- 3

 

Подаване на документи до 11.09.2020 година - 16:00 часа.

 

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД  IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ - ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година 

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

1.  Паралелка- профил „Чужди езици“ – Италиански език

Профилиращи предмети – Италиански език, Английски език

 

2. Паралелка- профил „Предприемачески“ – Английски език език

Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии

 

 3Паралелка- профил „Икономическо развитие“ – Английски език език

Профилиращи предмети – География и икономика, Английски език

 

Във всяка от паралелките се приемат по 26 ученици

 

ГРАФИК

НА

 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - виж прикачения файл

Прием в VIII клас - първи етап на класиране

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град напомня:

1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

 

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и 16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

 

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение и с оглед извънредната обстановка предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.

 

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

 

Успех!

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В 23 СУ

 

13.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

14.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

15.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

16.07.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС

 

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ПО ОБРАЗЕЦ /в прикачения файл/

 

  1. Оригинал на свидетелство за основно образование.

 

  1. Служебна бележка с резултатите от положените изпити.

 

добре дошли в 23 средно училище „фредерик жолио-кюри“

 

03.08.2020 година

Незаети места след III етап на класиране по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година

СВОБОДНИ  МЕСТА:

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ- с ИтЕ (ИИЧЕ)- 2

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ- с АЕ (РИЧЕ)- 3

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ- с АЕ (РИЧЕ)- 1

 

ГРАФИК

с дейности за попълване на незаетите места след III етап на класиране по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

 

Дейност

Дати/ час

място

Подаване на документи:

·      Заявление по образец на училището

·      Оригинал на свидетелството за основно образование

03-05.08.20г.

08:30ч.- 17:00ч.

Учителска стая

Обявяване на класираните ученици.

06.08.20 г.

До 10:00ч.

Сайт на у-щето

Връщане на документите на некласираните ученици.

06.08.20 г.

10:00ч.- 17:00ч.

Учителска стая

Обявяване на свободни места по профили.

06.08.20г.

След 17:00ч.

РУО и сайт на

у-щето

 

 Списък на класираните ученици за попълване на незаетите места за IV етап на класиране - прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Вижте прикачения файл