Материална база

 

  • 40 добре оборудвани кабинета, голям процент от които са свързани с Интернет и имат поставени мултимедии.

  • Голям и малък физкултурен салон, хореографска зала, фитнес-зала и двор със спортни съорежения, даващи възможност за сформиране на представителни отбори на училището по различни спортни дисциплини, извънкласни спортни занимания на учениците и учителите, работа на учителите по ФВС в името на здравната култура на децата.

  • 3 компютърни кабинета спостоянен достъп до Интернет, чрез които се реализират часовете по информатика и инф. технологии предвидени в учебните планове; работа с най- новите версии на операционни системи и офис- пакети на Microsoft; използване на Интернет в свободното време на учениците за търсене на необходимата за учебния процес информация.

  • 1 Smart class room – модерната класна стая е съвместен проект на Samsung и Джуниър Ачийвмънт България. Тя разполага с 26 работни места, оборудвани с таблети, ултрамодерна сензорна дъска, телевизор и лаптоп. Традиционният учебник също остава в историята. Книжното издание е заменено от флаш памет. В тази стая се подготвят ученици от 10-и до 12-и клас, изучаващи предприемачество по програмите „Учебна компания” и „Умения за успех” на Джуниър Ачийвмънт. Засилен интерес на учениците към учебния процес и по-лесно усвояване на знанията – това са само част от безспорните предимства на първата по рода си у нас смарт класна стая, осигуряваща възможност за цялостно дигитализиране на учебния процес и използване на съвременни, интерактивни методи на обучение.

  • Библиотека с богата художествена, научна и специализирана литература; с 2 компютъра, свързани с Интернет; принтер; ксерокс.

  • Ученически стол и бюфет, осигуряващи пълноценно и здравословно хранене на учениците и контролирани от училищното ръководство и родителите.

  • Лекарски, логопедичен кабинет и кабинет на училищен психолог, даващи възможност за консултации по проблеми на ученици, родители и учители.

  • Актова зала и клуб на учителя и ученика, изполвани за провеждане на семинари, тържества, срещи, концерти и др.