За пети клас

Уважаеми родители и ученици,

От прикачения файл може да се запознаете с училищния план- прием за 5 клас за учебната 2018/ 2019 година и графика с дейности.

 

01.06.2018 година

Уважаеми родители и ученици,

Поради недостатъчен брой подадени заявления, не се сформират паралелки "Предприемачество" и  "Чужди езици". Учениците са класирани по първо или второ желание.

Не са необходими други документи.

Училищно ръководство

Класирани ученици за хореографска паралелка- 5 клас
учебна 2018/ 2019 година

 

вх. №

дата

клас

инициали

1572

15.5.2018

БДИ

1575

15.5.2018

ИИД

1612

17.5.2018

ИНВ

1576

15.5.2018

ИГЧ

1411

9.5.2018

КГТ

1576

15.5.2018

КЛД

1577

15.5.2018

МММ

1579

15.5.2018

МЦТ

1580

15.5.2018

НТГ

1581

15.5.2018

НИН

1586

15.5.2018

СНЕ

1588

15.5.2018

ВБМ

1450

11.5.2018

ГАГ

1434

10.5.2018

ДКЛ

1430

10.5.2018

ЗСА

1605

16.5.2018

РНН

1431

10.5.2018

ВЯМ

1429

10.5.2018

ИПП

1428

10.5.2018

ЙСС

1451

11.5.2018

ММП

1437

10.5.2018

КЮП

1410

9.5.2018

АРБ

1453

11.5.2018

ГМП

1449

11.5.2018

МВМ

1554

15.5.2018

4б

РЙС

Класирани ученици за математически паралелки
-
5 клас учебна 2018/ 2019 година