За пети клас

Уважаеми родители и ученици,

От прикачения файл може да се запознаете с училищния план- прием за 5 клас за учебната 2020/ 2021 година.