За пети клас

Уважаеми родители и ученици,

От прикачения файл може да се запознаете с училищния план- прием за 5 клас за учебната 2018/ 2019 година и графика с дейности.