Събития

Walk the Global Walk

Walk the Global Walk
Проект: Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие (Walk the Global Walk)
Още

Kid's Art Contest

Илия Любомиров Петров от 3.В клас получи сертификат за участие в  Kid's Art Contest "Frogs are green".
Още