Профил "Предприемачески"

Днес пет от моите ученици от 11клас профил "Предприемачески"успешно бяха сертифицирани в Entrepreneurial Skills Pass (ESP) изпит, проведен и организиран от "Джуниър Ачийвмънт България"

"Сертификатът за предприемачески умения (ESP) е уникална квалификация, която удостоверява, че ученици на възраст 15-19 години са придобили реален предприемачески опит и притежават необходимите знания, умения и компетентности за започване на собствен бизнес или за успешна кариерна реализация.

 Стандартът ESP е признат и прилаган в 52 страни в света." Трудът и амбицията винаги се възнаграждават. Поздравления на всички, които повярваха в себе си.