Открит урок "Работливите пчелички в действие", 1.б клас, 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"

Наистина са работливи учениците от 1.б клас с класен ръководител г-жа София Илиева! С придобитите знания и умения да предават информация представиха всички дейности по проект "Работливите пчелички в действие". В открития урок се състезаваха по екипи във викторина с въпроси, свързани със здравословния начин на живот. 

Заслужиха аплодисментите на своите родители и г-жа Вълкова - директор на 23 СУ.