ВЕЧНА СЛАВА, БУДИТЕЛИ!

Децата от ранна възраст трябва да познават историята ни и с трепет да  почитат  паметта на нашите революционери и книжовници, съхранили с векове нашата бъднина.

Учениците от 1.в клас чрез беседа и с изработване на първата си книжка ще знаят и ще помнят борците и просветителите, на които дължим съществуването и свободата на нашата мила родина.