Световната седмица на парите в 1.б клас, 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"

С открит урок "Работливите пчелички" от 1.б клас с класен ръководител г-жа София Илиева отбелязаха Световната седмица на парите. Гост-лекторът г-н Станимир Станчев, родител на ученик в 1.б клас, по интересен и забавен начин запозна участниците с историята на парите и тяхното значение. Урокът завърши с мисловна карта за проверка на наученото в часа и подаръци - касичка за всяко дете.