НАГРАДА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО