2.Б клас

Учениците от 2.б клас знаят как се работи в екип. Работата спори и резултатите са отлични.

В часовете по родинознание и по технологии.