Пролет е дошла с 1 а

Учениците  от 1 а посрещнаха Пролетта   с надежда и топлина!