Поклон пред делото на Васил Левски

Поклон пред делото на Васил Левски - начален етап.