Седмично меню

Училищният стол ще започне работа на 19.09.2016

Седмично меню 16.10 - 20.10.2017 г.