Отлично представяне на учениците от 1.Б клас на олимпиадата "КИНГС"

Огромно благодаря на г-жа София Илиева!

Огромно благодаря на пчеличките от 1.б клас.

 

УР 23.СУ