Обобщена информация

От прикачените файлове ще се запознаете с правилата за предоставяне на административни образователни услуги от 23 СУ, част от които влизат в сила от учебната 2021/ 2022 година.