ПОКАНА-разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ „Фр.Ж.Кюри“

ДО

НА УЧИЛИЩНОТО

НАСТОЯТЕЛСТВО

КЪМ 23.СУ „ФР.Ж.КЮРИ“

 

П  О  К  А  Н  А

 

 СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23.СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23.СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква Общо събрание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ Фр.Ж.Кюри на 26.03.2024г. /вторник/ от 18:00 часа, в киносалона на 23.СУ Фр.Ж.Кюри, гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2023г.

Докл.: Г.Христова- Председател на СН на УН

 

2.      Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2023г.

Докл.: Галя Христова – Председател на СН на  УН

 

3.      Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите за настоящата 2023/2024г..

Докл.: В. Павлова- касиер УН

 

4.      Приемане и освобождаване на членове на Училищното настоятелство

5.      Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН

      КЪМ 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“: Галя Христова

 

 ********************************************

П  О  К  А  Н  А

 

 СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23.СУ “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ” – София, на основание Устава на УН на 23.СУ „Фр.Ж.Кюри”, свиква Общо събрание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ Фр.Ж.Кюри на 25.04.2023г. /вторник/ от 18:00 часа, в киносалона на 23.СУ Фр.Ж.Кюри, гр.София, бул."Ситняково" № 21 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Утвърждаване на отчета на Съвета на настоятелите на училищното настоятелство в периода 2022г.

Докл.: Г.Христова- Председател на СН на УН

 

2.      Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2022г.

Докл.: Галя Христова – Председател на СН на  УН

 

3.      Информация за събиране и разходване на средства от даренията на родителите за настоящата 2022/2023г..

Докл.: В. Павлова- касиер УН

 

4.      Приемане и освобождаване на членове на Училищното настоятелство

5.      Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН НА УН

      КЪМ „Фредерик Жолио-Кюри“: Галя Христова