ЗАЯВЛЕНИЕ по чл 62, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за приобщаващото образование - извиняване на отсъствия по семейни причини

Уважаеми родители и ученици,

 

Моля да се запознаете с новата бланка за извиняване на отсъствия по семейни причини във връзка с промените от 19.03.24г. на Наредба за приобщаващо образование.

 

Забележка: За учебната 23/ 24 година се ползва остатъка до 15 дни от ученици, които до момента са ползвали дни за извиняване на отсъствия по семейни причини.

 

от УР