ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 23 СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

Добавено съобщение във файл - RAZAISNENIQ

Добавено съобщение във файл - PROTOKOL_REZULTATI_ZOP - в три части - 02.08.2019

Добавено съобщение във файл - DOKLAD_KOMISIQ_ZOP - 02.08.2019

Прекратяване на процедура по ЗОП от 11.07.19г. по обособена позиция 1