Обществени поръчки, възлагани чрез ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез процедиури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)

1. Решение за откриване на процедура 

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри- град София

 

2. Обявление за възложена поръчка

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри- град София

3. Договор - "Топлофикация" ЕАД