Части на речта с pic say

Делфинчетата от 2.б клас усвояват знания и умения по иновативен начин, водени от класния ръководител г-жа София Бонева. Учат за части на речта и в класната стая, и в училищния двор с помощта на PicSay. Таблети и телефони използват само с учебна цел.