"Седянка"

С много настроение на 14.01.2021 г. се проведе часът по иновативен свят във 2.б клас, с класен ръководител г-жа София Бонева. Учениците работиха екипно и представиха "Седянка" с песни, хора, стихотворения и гатанки. Вдъхнаха живот на носиите от старите скринове, а с хурките, вретената, вълната, преждата и народните музикални инструменти седянката придоби автентичност.